Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote "#dưahấu #chickenmeat #món ăn hôm nay của gia đình canh chua dưa hấu và thịt gà 🐓😋🐠🍉" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023