Lài Hoa teleported to Ho Chi Minh City

Lài Hoa wrote "#fried eggs # trứng chiên hành tây với cà chua rất ngon # chúc cả nhà ngon miệng 🤤😋🥚" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023