k pop teleported to Restaurant Esta

k pop wrote "Thơm nức mùi vịt khìa nước dừa chấm với nước tương ngon bá cháy #nhàhàngvịt Restaurant Esta 🍗🍛🥕🥥🍣🍕🍔🍜🥳😋🥤😯🐏💬🦞😚🧁🍾🥃🍷🍜🍛🍲🍲🧆🥙🍕🥓🥩🥩🍗🍖🍝" at 27 Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023