k pop teleported to 17 Ngô Thời Nhiệm

k pop wrote "Ẩm Thực Đường Phố Thái Lan, Ẩm Thực Bangkok Nhậu Đường Phố #TháiLan Mang cả #BANGKOK đến gần bạn hơn, ăn thiệt ngon, quẩy tưng bừng, nhậu khói lửa, nhiệt khỏi" at 17 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023