k pop teleported to Trứng Chén Nướng Cô Ty

k pop wrote "#Trứngnướng Trứng nướng nồi chiên không dầu 2022 🥚🍳🥚🍳🥚🍳🥚🍳🥚 #🥚 #🍳 " at 24 Nguyễn Quang Bích, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022