Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote "trứng nướng 🥚 và thịt nướng 🥩 nui xào bò 🥗🥬🥬 và kim chi 👍😋😋😋🥩🥚🥚🥬🥗#food #" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022