Huyen My teleported to Đường Trường Chinh

Huyen My wrote "bánh mì 🥖 🥖🥖🥖🥩🥬🐖😋😋😋😋 #food #Vietnam" at Đ. Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023