k pop teleported to Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hà Đô -Chi Nhánh Khách Sạn Ibis Hà Đô

k pop wrote "kimbap and fried chicken 🐓🍗 w/ Kimchi 🍲 & Steamed vegetables. dessert 😀🎂🧁 hot milk tea and flan pudding 🍮" at 2 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2021