Gyu Kaku teleported to Lạ Quán

Gyu Kaku wrote "#hotpot" at 123 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000, Vietnam.

#hotpot
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022