Gyu Kaku teleported to Pho 10

Gyu Kaku wrote "#pho #vietnam" at 10 Lý Quốc Sư, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.

#pho #vietnam
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023