Gyu Kaku teleported to Phở Thìn

Gyu Kaku wrote "#pho #vietnam" at 13 Lò Đúc, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam.

#pho #vietnam
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023