#kemngon (2 Hashtag Stories)


#kemngon đi chơi vào ngày 14/2/2023 tiền ra một quán kem ngon 🍨 🍨 🍦 ở đây 🍦😋#kem

2 2
367 stories • 36 followers • 48 following


👉 KEM GIÒN, NGỌT, NGON ăn cứ gọi là bó cháy con bọ choét Nhà em còn 4 vị: VANI, CARAMEL, SÔ CÔ LA VÀ ESKIMO #thucpham #doan #kem #kemnga #kemngonnhatthegioi

1 0
509 stories • 31 followers • 66 following

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023