#haisan (128 Hashtag Stories)
Linh Nguyen (@linhnguyen)
at Quán Hào 598

ghiện nhất món ăn này #conhao #haisan

1 0
51 stories • 7 followers • 53 following


Bảo Nguyên (@baonguyen31)
at Nam Danh Seafood

hải sản ngon ngon #haisan #vietnam #talkomi

0 0
283 stories • 17 followers • 3 following


Bảo Nguyên (@baonguyen31)
at Lâm Ốc

ốc ốc nướng thôi mn ơi #haisan #vietanm#talkomi

0 0
283 stories • 17 followers • 3 following
Tú Linh (@túlinh)
at Tân Xuân

thấy ăn mà thèm #haisang #

2 1
67 stories • 24 followers • 1 followingmón ngon mỗi ngày #thucan ngon #duahau #haisan #xuhuong #talkomi

0 0
367 stories • 36 followers • 48 following


Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023