#banhsinhnhat (7 Hashtag Stories)
Lời Nhắn Nhủ (@lờinhắnnhủ)
at Trung Chanh

#banhkem #banhsinhnhat #nhiều quá ăn xao cho hêt đây

3 0
31 stories • 19 followers • 2 following


Huyen My (@huyenmy)
at Tiệm Bánh ACB

nhìn đẹp quá không nở ăn chỉ để tủ trưng #banhsinhnhat #banhkem 🎁🎊🎉🎂🎂🎂🎂

1 0
367 stories • 36 followers • 48 following
tất cả các món bánh🥧🎂🍰🧁🍪🍩🥮 điều cũng cấp cho chúng ta một bữa ăn ngon 🤤 #banhngot #Vietnam #Talkomi #banhsinhNhật #banhdonut

0 0
240 stories • 35 followers • 62 following

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023