Bùi Thị Kiều Diễm

@nhấtbiệt

Bùi Thị Kiều Diễm (@nhấtbiệt)

King BBQ

#donuong 😎😎 mùa đông mà uống sheju và nhậu đồ nướng thì hết sẩy

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby