Huyen My (@huyenmy)

Nguyễn Văn Quá

tôi muốn xăm một bức ảnh đẹp như vậy #tattoo #🤩🧐🦅🦅🌺🌺🌺🌹🌷🌸💐

Huyen My (@huyenmy)

Nguyễn Văn Quá

một tác phẩm tuyệt vời 🤩 #tattoo #💐💐💐🌷💐

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo 1 bản thiết kế mới

yumi (@yumi)

Nguyễn Văn Quá

nhình chải nước miếng #thitchien #daheo #thitnuong #talkomi

Sự Lý (@sựlý)

Nguyễn Văn Quá

#tatoo #xamhinh # nghệ thuật xăm hình #SDCC #

Trí Nhất (@trínhất)

Nguyễn Văn Quá

nghệ thuật #tattoo

Trí Nhất (@trínhất)

Nguyễn Văn Quá

kiệt tác #tattoo

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo thể loại maori

yumi (@yumi)

Nguyễn Văn Quá

talkomi #bữa sáng của tôi chỉ như vày #mytom #thitbo #

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo tác phẩm đc thực hiện trong 30h

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo công việc của tôi là mỗi ngày sẽ bỏ chất xám vào đay

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo tac phẩm cover

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby