Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

Tiệc nướng cùng gia đình #donuong #amthucvietnam

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

ăn sáng thôiii măm măm🤤 #xôi #thucan

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

ăn sáng thuii🍚🍚 #comsuon #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

măm măm 😋 #dinner #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

măm măm🤤 #heorừng #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

nóng hổi thơm ngonn🤤 #cơmgà #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

ngày mưa nhưng ấmmm🥳🤤🤤 #mìcay #trasua #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

cảm ơn người mua😙 #milktea #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

bữa sáng cuối tuần🥳🤤 #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

hôm nay ăn sáng sớm🤤🤪 #mì_riêu #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

uống trà cho mát #trachanh #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Thủy Lợi

ăn trưa nào 🤤🤤 #bòkho #talkomi #vietnam

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby