Quán xôi chiên, gà xé TY - Meet People, Stories & Food Places

279 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

Download Talkomi and Teleport to 279 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam via Stories and Find Nearby Foodies based on your location
Apple Appstore Download LinkGoogle Play Store Download Link
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023