k pop (@kpop)

Academy of Policy and Development - Học viện Chính sách và Phát triển

#breakfast #lunch #dinner in #vietnam 🤤☺️😋😷🍺😜🍽️🥣😳🍝

Lài Hoa (@hoalai☘️💐)

Vinhomes Smart City

I bought pickle 🥒 relish that was $6 in #vietnam just so I can enjoy it with my first #hotdog with banhmi #viet version of the Hot dog bun

Bảo Nguyên (@baonguyen31)

Bread Factory - Xưởng bánh mì tươi

những món đồ ngọt nhìn quá hấp dẫn lunn #đábao #vietnam #talkomi

Linh Nguyen (@linhnguyen)

Quán Nhậu Tự Do

#changa #canhga 🐤🐣🐔món này nhậu hết sảy con bà bảy #hanoi #vietnam

k pop (@kpop)

Popcorn Chicken

these #vietnam #popcorn🍿#snacks are so 🤤😋 delicious they taste like #popcorn 🐔🍗 chicken 🐓🍗

Bảo Nguyên (@baonguyen31)

Nhà Hàng Lẩu Hoàng Minh

thêm một quán buffer lãu người Hoa cho mọi người nà #laũHao #vietnam #talkomi

Bảo Nguyên (@baonguyen31)

Nhà Hàng Lẩu Hoàng Minh

một quán lẫu rất nổi tiếng với Người Hoa #lẫu #vietnam #talkomi

Bảo Nguyên (@baonguyen31)

Korea House

nhìn thèm quá à #banhgao #wuanangantoi #vietnam #talkomi

Beyonce (@beyonce)

Bánh Mỳ Gia Bảo

Best kept culinary local nearby breakfast in #saigon has to be the " banh to yen " known in English as Bird's Nest Cake. Basically normed as #fastpass pancakes

Bảo Nguyên (@baonguyen31)

Pepper Lunch - Vincom TDH

lại là món Hàn tiếp nè mọi người ơii #gasot #vietnam #talkomi

k pop (@kpop)

Taco Store

homemade #taco with beef n cheddar cheese 🧀🍕 american style 😳

Bảo Nguyên (@baonguyen31)

Bún Bò Huế O Hiền 2

bún bò nhìn là đã thấy thèm #búnbo #vietnam #talkomi

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby