Lài Hoa (@hoalai☘️💐)

Bò một nắng muối kiến vàng

BÒ MỘT NẮNG CHÍNH GỐC NGON THƯỢNG HẠNG – GIA TRUYỀN HƠN 13 NĂM TỪ dacsanbomotnang.com ạ! ➡ Giữ được vị ngọt thịt bò thả rông ăn cỏ đặc trưng vùng cao nguyên

Sự Lý (@sựlý)

718 Đ. Trường Chinh

đây là hồ cá nhà mình. mơ ước đã thành sự thật #hocakien #

Paco & his Tacos (@paco)

Ho Chi Minh City

unboxing of instant pho aka Go Bowl

Paco & his Tacos (@paco)

Ho Chi Minh City

các sản phẩm thải cần được bài #tiết phát sinh từ đâu... dự báo thời tiết ngày 28 tháng 1 năm 2021

Mexican Restaurant (@mexicanrestaurant)

Ho Chi Minh City

its 3:27am PST Friday February 5th, 2020 Covid 19 updated store hours of operation pls call +14154839672

k pop (@kpop)

Ho Chi Minh City

top 10 foods in #vietnam among #xpats returning to #hcm

k pop (@kpop)

Ho Chi Minh City

quick #breakfast snack when you in a hurry and cannot cook a full meal

k pop (@kpop)

Ho Chi Minh City

yummy #organic seedless grapes grown by local farmers

k pop (@kpop)

Ho Chi Minh City

best #xpat snack 🥨 #tators & #chickennuggets

k pop (@kpop)

Ho Chi Minh City

best #cafe in #hcm ... #icecoffee

k pop (@kpop)

Ho Chi Minh City

best #xpat #🍗🐔🍲🥵🔥 #huoguo

k pop (@kpop)

Ho Chi Minh City

pepper 🌶️🙏 lunch menu #bbq chicken 🍗🐔 rice 🌾🍚 chicken 🐔🍗 and egg 🥚🍳 🍲

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby