Bảo Hân (@hoàibảohân)

Phương Quỳnh Food

gấp dẫn chưa🤤 #mìtrộncay #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Phương Quỳnh Food

cuộn cuộn🍘 #kimbap #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Phương Quỳnh Food

hô hô🤤🤤 #mìtrộncay #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Mì Quảng Liên

ăn sángggg hoy😙 #mìquãngnam #vietnam #talkomi #quanangannha

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Coco Cha Taiwa Tea & Coffee

đậm sốt 🌶 #bánhgạosốtcay #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Coco Cha Taiwa Tea & Coffee

cuối tuần vuii tươii😉 #bánhgạosốtcay #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Mì Quảng Hồng

món ăn quen thuộc #mìquãng #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Trà Chanh - Trà Sữa TiTi

chiều mưaaaa 🌧 #hẹnhò #tràchanh #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Xôi Chiên Phan Rang

buổi sáng😜 #xôifulltopping #vietnam #talkomi #quanangantoi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Cơm Tấm Sài Gòn

măm măm măm 🤤 #cơmtấm #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Trà sữa Honey

no bụng quá đii thôi🤤😝 #cơmtrộn #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Trà sữa Honey

món nước êu thích🤤 #socolađásay #đồuống #vietnam #talkomi

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby