Lài Hoa (@hoalai☘️💐)

Vinhomes Smart City

I bought pickle 🥒 relish that was $6 in #vietnam just so I can enjoy it with my first #hotdog with banhmi #viet version of the Hot dog bun

k pop (@kpop)

Academy of Policy and Development - Học viện Chính sách và Phát triển

#breakfast #lunch #dinner in #vietnam 🤤☺️😋😷🍺😜🍽️🥣😳🍝

k pop (@kpop)

Popcorn Chicken

these #vietnam #popcorn🍿#snacks are so 🤤😋 delicious they taste like #popcorn 🐔🍗 chicken 🐓🍗

k pop (@kpop)

Taco Store

homemade #taco with beef n cheddar cheese 🧀🍕 american style 😳

Bảo Nguyên (@baonguyen31)

Bún Bò Huế O Hiền 2

bún bò nhìn là đã thấy thèm #búnbo #vietnam #talkomi

Bảo Nguyên (@baonguyen31)

GoGi House Trần Thái Tông

chỉ mới 200k là bạn đã có một bữa ăn quá ngon rồi #ngonngon #vietnam #talkomi

k pop (@kpop)

Breakfast restaurant

🍕🥗🍪 really quick 🙂 #banana pancakes #🥞 #🥞🍌 #🍌 with real 100% grade A #canadian #maplesyrup Pure maple syrup is made by concentrating the slightly sweet sap of

hoa Hồng 🌹 (@hoahồng🌹)

Nhà Hàng Meat Plus Trung Hoà

đến đây một lần không chê vào đâu được từ món ăn đến cách phục vụ #thucanviet #talkomi

Huyền☘️☘️ (@huyền☘️☘️)

Nhan Sushi Hanoi

ghiền ăn #sushi #cahoi 🍣🍣🍣🍣🍣

k pop (@kpop)

People's Police Academy

#viet #police lives matter

k pop (@kpop)

People's Police Academy

late night 😘🌉 snack 🥨☺️

k pop (@kpop)

People's Police Academy

#leffe bia beer 🍺🍻🍻🍺 blonde

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby