Shilin: Gà rán đài loan, cơm Gà, Trà Đào Phú Nhuận - Meet People, Stories & Food Places

63 Phùng Văn Cung, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Download Talkomi and Teleport to 63 Phùng Văn Cung, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam via Stories and Find Nearby Foodies based on your location
Apple Appstore Download LinkGoogle Play Store Download Link
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023