Nhà Hàng Bò Tơ Củ Chi Út Ngân - 69 Nguyễn Thị Búp - Meet People, Stories & Food Places

69 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Download Talkomi and Teleport to 69 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam via Stories and Find Nearby Foodies based on your location
Apple Appstore Download LinkGoogle Play Store Download Link
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023