Phero Tuan (@pherotuan)

Vĩnh Lộc B

#thịt kho#

Phero Tuan (@pherotuan)

Vĩnh Lộc B

trung ga ngam tuong#trunggangamtuong#

Phero Tuan (@pherotuan)

Vĩnh Lộc B

#amthuc # nhin that dep mat

Phuong Bui (@phuongbui)

Vĩnh Lộc B

#gaham gà hầm thuốc bac

Phuong Bui (@phuongbui)

Vĩnh Lộc B

#goisua # gỏi sữa nhà làm thơm ngon

Phuong Bui (@phuongbui)

Vĩnh Lộc B

#nguehapxã## thành river nguê

Phuong Bui (@phuongbui)

Vĩnh Lộc B

#nghieuhapxa #thanh fiveu nguê

Phero Tuan (@pherotuan)

Vĩnh Lộc B

#tammua #cuc ki mat

Phuong Bui (@phuongbui)

Vĩnh Lộc B

#bonhungiam# món ngon nhà làm

Phuong Bui (@phuongbui)

Vĩnh Lộc B

#monngonnhalam# bò nhún giấm

Phuong Bui (@phuongbui)

Vĩnh Lộc B

#comchienlapxuong# món ngon nhà làm

Phuong Bui (@phuongbui)

Vĩnh Lộc B

#ruacaudua# ngon ngon

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby