Quán Cơm Tấm Trường Tàu ( KHÔNG CHI NHÁNH) - Meet People, Stories & Food Places

Hẻm 26 Lý Tự Trọng, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam

Download Talkomi and Teleport to Hẻm 26 Lý Tự Trọng, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam via Stories and Find Nearby Foodies based on your location
Apple Appstore Download LinkGoogle Play Store Download Link
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023