Lài Hoa

@làihoa

Lài Hoa (@làihoa)

Phan Rang–Tháp Chàm

#buatiec #🥂🍸🍹🍺🍷🥃 bữa tiệc của bạn bè và mọi người do do 🙈🙉😋😅🤣🤣🥰

Lài Hoa (@làihoa)

Ho Chi Minh City

#bưatiec #vietnam #🍺🍹🍸🥂🥂🥂

Lài Hoa (@làihoa)

Kingdom Karaoke

tphcm KTV kâraoke bảr quan 1 gần đó và mở cửa 24 giờ 7 ngày một tuần 🥳🥳🥳🍾🍾🥃🥃🍷🥂🍺🍺🍹🍸

Lài Hoa (@làihoa)

Royal Mandarin

nước lèo with meatball 🥬onion🧅🥕carrot 🐷 pork and radishes 🍠

Lài Hoa (@làihoa)

Royal Mandarin

nước lèo #🐂🐄🍛🐖🐷🥕🧅🥬🌶️🍜🍵

Lài Hoa (@làihoa)

Royal Mandarin

mì xào & cơm chiên aka fried rice and fried noodle dish

Lài Hoa (@làihoa)

Royal Mandarin

mì xào #nearby #takeaway

Lài Hoa (@làihoa)

Royal Mandarin

shrimp fried rice with lots of garlic and pieces of steak 🐮🐷🐖🐄🐂🍛🍚

Lài Hoa (@làihoa)

Ho Chi Minh City

#baby #nhin mén và api api rất thích ăn ghẹ 😋😋😋🦀🦀🦀🦀🦀

Lài Hoa (@làihoa)

Ho Chi Minh City

những phụ nữ gợi cảm 🤩🥰🤩🥰😂🤣😅 thấy là muốn bỏ chạy #ViệtNam #hcm #