Bảo Hân

@hoàibảohân

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Trà Sữa

ahihi ngọt ngọt #trạhatsenkemcheese #nhahang #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Mì Cay SASUN - MILO Dầm

mưa mà ăn mì cay thì tuyệt vờiii🤤🤤 #mìcay #talkomi #nhahang #vietnam

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Bánh mì - Trà sữa ĐôNiSi

#bánhmìnướng #vietnam #talkomi #ănvat

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Bánh xèo Nha Trang

chiên chiên #vietnam #talkomi #quánanvỉhè

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Bánh Khọt Gốc Vú Sữa

ăn sángg nào #bánhkhọt #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Napoleon Castle Apartment

càn quét Nha Trangg😆 #tràhatsen #amthuc #talkomi #vietnam

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Cafe Tìm Về

mát lạnhhhh #soda #café #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

GÀ RÁN

#gasốtcay #amthuc #vietnam #talkomi

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Ăn Vặt Đường Phố Hàn Quốc

ấm ấm #canhkimchi #vietnam #talkomi #nhahang

Bảo Hân (@hoàibảohân)

Nha Trang Center

hấp dẫn quá điii #cơmcuộnchiên #ănvặt #vietnam #talkomi

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby