Huỳnh Lâm Diễm Linh

@diemlean

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

Hộ Diêm

Món ăn bổ dưỡng để giảm cân nè #banhyenmach #oatmeal #vietnam #talkomi

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

Hộ Diêm

Công thức bữa sáng yến mạch đơn giản #congthucyenmach #buasang #vietnam #talkomi

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

Sushi Kira

Chủ nhật vui nè 😂 #sushi #monannhatban #vietnam #talkomi

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

Hộ Diêm

Vẫn là chân gà xả tắc mà nó lạ lắm, mẹ làm 😅 #changaxatac #monngonmoingay #vietnam #talkomi

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

Hộ Diêm

Chân gà xả tắc lá chanh hả ta? Đúng rồi nó đó. #changa #monanngon #vietnam #talkomi

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

Hộ Diêm

Buổi trưa đậm chất Việt Nam, canh chua cá lóccccccc #canhchuacaloc #vietnam #buoitrua #talkomi

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

Hộ Diêm

Sanh nhựt Minh Thy Trần tại quán phở Ngọc Cẩm #laubo #phovietnam #vietnam #talkomi

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

Hộ Diêm

Mẹ kêu đây là món ăn miền Tây sông nước 😂 #canhchuakhóm #buatrua

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

suối Nước Ngọt

picnic overnight nèee #thịt xiên #cavienchien

Huỳnh Lâm Diễm Linh (@diemlean)

Hộ Diêm

buổi trưa nhẹ nhẹ giảm cân 😭😜 #delicousoatmealrecipe #congthucyenmachngon

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby